Henkilökohtainen kasvu

Perusarvojen laajuus ihmisen elämässä

Arvot ihmisen elämässä on suuri rooli.

He määrittelevät hänen ajattelunsa, suorat toimet.

Jokaisella on oma ydinarvojen hierarkia.

Käsitteiden ja merkkien määrittely

Mikä se on?

Elämän arvot - Nämä ovat näkemyksiä ja uskomuksia, joita henkilö noudattaa, kun hän tekee toimia.

Oman elämänarvonsa perusteella henkilö päättää, mikä hänelle on hyväksyttävää ja mikä ei ole.

Huolimatta siitä, että ihmiset itse määritellä elämän suuntaviivat itselleenyhteiskunnan pysyvän olemassaolon aikana he alkavat vähitellen automaattisesti omaan asenteeseensa ja toimia niiden mukaisesti.

Tämä selittyy sillä, että nykyiset säännöt ja määräykset, joita henkilö noudattaa, on upotettu siihen.

Jos hän luovuttaa omia näkemyksiään ja vakaumuksiaan, se johtaa aina henkilökohtaisiin konflikteihin, masennukseen ja alempaan itsetuntoon.

Luettelo tärkeimmistä ominaisuuksista:

 1. merkitys. Laitokset ovat erittäin tärkeitä henkilölle, hän arvostaa niitä ja yrittää tarkkailla niitä.
 2. tietoisuus. Henkilö noudattaa tietoisesti käyttäytymisen periaatteita ja normeja. Hänen toimiensa yhteensopivuus olemassa olevien sisäisten asetusten kanssa on itsekontrollin, itsekuria.
 3. Toiminta ja omavaraisuus. Henkilön uskomukset ovat aina läsnä hänessä. Jotta henkilö voi noudattaa sen periaatteita, hänen ei tarvitse kuunnella muiden ihmisten mielipiteitä ja neuvoja.
 4. positiivisuus. Arvot, toisin kuin tehtävät, suhtautuvat aina myönteisesti. Henkilöllä voi olla tiettyjä velvollisuuksia, esimerkiksi tarve tukea lapsia. Samaan aikaan on mahdotonta arvostaa esimerkiksi lapsen etujen kunnioittamista.

Asemassa elämässä, joka vahvistaa henkilön arvon yksilönä, kutsutaan humanismi.

rooli

Persoonallisuuden osatekijät

Arvot ovat olennainen osa persoonallisuutta henkilö.

Jos henkilö pyrkii rakastamaan perhettään, pyrkimään uran menestykseen, osallistumaan hengelliseen kehitykseen, muut ihmiset voivat käyttää arvojaan tuntemalla hänen persoonallisuutensa luonnehtimisen.

Rakkaus perheeseen luonnehtii henkilöä vastuullisena, rakastavana ja huolehtivana. Uran menestys puhua kurinalaisuudesta, omistautumisesta. Pyrkimys hengelliseen kehitykseen todisteet korkeasta moraalista, älykkyydestä.

Taustakäyttäytyminen

Samalla arvot ovat motivaatio ihmisen käyttäytymiselle.

Jos joku hänen elämänsä arvoista arvioi oman terveytensä ensisijaiseksi, niin koko hänen käyttäytymistään pyritään noudattamaan tätä arvoa - ylläpitää oikeita elämäntapa, terveydentilasi jatkuvasti, välttää keholle vaarallisia tilanteita jne.

Jos ihmiselle ystävällisyys, kunnioitus ja vilpittömyys ovat olennaisia ​​tekijöitä henkisissä arvoissa, niin et voi odottaa keskiarvoa, pettämistä, häntä.

Poikkeuksena on se, että henkilö poikkeaa asenteistaan ​​ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta: voitonjako, vastuun välttäminen, pelko jne.

Tässä tapauksessa on mahdollista tehdä toimia vastoin olemassa olevia periaatteita.

Usein tulos ei anna henkilölle odotettua tyytyväisyyttä sisäisten periaatteiden ja toimien välisen ristiriidan vuoksi.

Miten ne muodostuvat?

Arvojärjestelmä alkaa muotoutua lapsuudessa kasvatuksen ja toiminnan aikana. Muuta omia asenteitasi ja vakaumustasi kypsä, kypsynyt henkilö, lähes mahdotonta. Pääasialliset tekijät, jotka vaikuttavat sisäisten laitosten muodostumiseen:

 1. Vanhemmuus perheessä. Lapsen sisäisten asenteiden muodostumisen tärkein lähde on vanhemmuutta. Jos vanhemmat osoittavat jatkuvasti tiettyjä käyttäytymismalleja, lapsi ottaa nämä mallit käyttöön ja soveltaa niitä myöhemmin elämässään.
 2. Koulutus päiväkodissa, koulussa. Koulutuslaitosten roolia nuoremman sukupolven arvojärjestelmän kehittämisessä on vaikea yliarvioida. Esikoulu- ja kouluikäiset lapset viettävät usein enemmän aikaa hoitajien ja opettajien kanssa kuin omien vanhempiensa kanssa.

  Useimmiten lapset pitävät tietoa niistä opettajista, jotka nauttivat kunnioituksestaan ​​ja luottamuksestaan.

 3. Sosiaaliset normit. Yhteiskunta sanoo jäsenilleen tiettyjä käyttäytymissääntöjä. Näiden normien rikkominen on täynnä tuomiota muilta ihmisiltä.
 4. itsetuntemus. Itsetuntemuksen mekanismilla on suuri merkitys persoonallisuuden kehittymisessä, käyttäytymismallien muodostamisessa. Asenteiden muuttuminen aikuisuudessa on mahdollista vain monimutkaisen itseanalyysin seurauksena. Sen avulla henkilö voi määrittää todelliset näkemyksensä ja vakaumuksensa, jotka eivät vastaa perheen tai yhteiskunnan asettamia stereotypioita.

esimerkkejä

Mitkä ovat henkilön arvot? Ihmisen arvojen pyramidi:

Esimerkkejä elämän arvoista:

 1. Suhde rakkaasi. Henkilölle suuri rooli on pysyvien suhteiden läsnäololla läheisen henkilön hengessä. Tällaisia ​​ihmisiä hallitsee tarve kiintymystä, hoitoa, hellyyttä, ymmärrystä. Kun he ovat löytäneet sopivan kumppanin, he pyrkivät ylläpitämään suhdetta hänen kanssaan ja solmimaan avioliiton.

  Avioliitossa tällaiset ihmiset ovat uskollisia ja huolehtivia puolisoita, joille henkilökohtainen elämä tulee aina ensin.

 2. raha. Aineellinen hyöty, taloudellinen hyvinvointi ja hyvinvointi ovat henkilön elämän tärkeimpiä tavoitteita, joista rahat ovat korkein arvo. Hänen toiminsa on ensisijaisesti tarkoitettu tulojen tuottamiseen, vaurauden saavuttamiseen.
 3. teho. Ihmiset, jotka arvostavat voimaa ennen kaikkea, kaikki heidän elämänsä pyrkivät parantamaan heidän sosiaalista asemaansa. He haluavat vallata tietyn aseman yhteiskunnassa, jolloin he voivat vaikuttaa muihin.

Taulukon luokitus

Arvojen monimuotoisuus voidaan luokitella yhdistämällä ne tärkeimpiin osiin, jotka muodostavat henkilön elämän:

Perusarvot, todelliset arvot

persoonallisuus

Äly, koulutus, koulutus, ihmisarvoisuus, itsekontrolli, työ itsellesi, terveys.

Suhde, perhe

Luottamus ja keskinäinen yhteisymmärrys kumppanin, vanhemmuuden, kodin mukavuuden, sukulaisten kanssa.

ystävät

Viestintä, keskinäinen avunanto.

Aineelliset arvot

ura

Menestys, ammattimaisuus, näkymät, kunnioitus ammatillisessa ympäristössä, tulot.

Asema yhteiskunnassa

Sosiaalinen asema, vaikutus, valta, raha, suosio.

Hengelliset arvot

Hengellinen kehitys

Koulutus, itsekoulutus, itsetuntemus.

Taustatiedot

viihde

Hauska harrastus, matka, uudet kokemukset, uhkapelit.

Miesten ja naisten arvojärjestelmä

Historiallisesti miesten ydinarvo on täytäntöönpanoa yhteiskunnassaja naisten tärkein arvo - täytäntöönpanoa perheessä kuin äiti, vaimo.

Mukavan kodinympäristön luominen vaimolle takaa miehen menestyksen hänen pyrkimyksissään sen ansiosta, että mies on kotona antama tuki ja ymmärrys.

Nykyään naiset valitsevat usein yhteiskunnassaan toteutumisensa tärkeänä elämän arvona. Perheen luominen ja lasten saaminen samaan aikaan pysyvät yhtä tärkeinä tehtävinä.

Miesten ja naisten yleinen arvojärjestelmä sisältää pääasiassa seuraavat tekijät: terveys, aineellinen hyvinvointi, perheen hyvinvointi (puoliso ja lapset), henkilökohtainen kehitys, uran menestys.

Ihmissuhteiden arvo

Ihmissuhteet ovat arvokkaita, koska kukaan yksilö sosiaalinen olento. Kukaan ei voi elää yhteiskunnassa, joka ei ole yhteydessä toisiin ihmisiin, ilman sosiaalisia suhteita - ystävyyttä, rakkautta, kumppanuutta.

Erityisen arvokkaita ihmisille ovat Ystävyys ja rakkaus, koska he voivat löytää tukea, ymmärrystä, tukea.

Suhteessa, joka saa henkilön luottamaan, hän voi paljastaa itsensä ja kehittyä.

Mukana olevien ihmisten läsnäolo seuraava antaa luottamusta, antaa positiivisia tunteita.

Arvojen hierarkia

Jokaisella henkilöllä on arvojen hierarkia, jolla on omat ominaisuutensa. Jokainen elinarvo tällaisessa hierarkiassa tulee paikalleen sen merkityksen mukaan yksilölle.

Jos tiivistämme lukuisien tutkimusten tulokset, voimme määrittää seuraavat seikat elämänarvojen yhteinen hierarkkinen järjestys:

 • perhe;
 • lapsia;
 • terveys;
 • ura;
 • rahaa;
 • itsensä toteuttaminen;
 • ystävät;
 • viihde;
 • julkinen tunnustaminen.

Siten perus- ja perhearvot ovat hierarkian yläreunassa, ja aineelliset ja muut arvot ovat alareunassa.

uudelleenarviointia

On olemassa tiettyjä merkkejä, joiden perusteella henkilö ymmärtää, että hänen arvojärjestelmänsä on harkittava uudelleen:

 1. tyytymättömyys. Jatkuva tyytymättömyys heidän elämäänsä kaikissa sen ilmenemismuodoissa: ei työ, ei puoliso, väärä talo jne. Henkilö katsoo, että hän haluaisi elää aivan eri tavalla, mutta ei voi päästä ulos tästä tilanteesta. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että henkilö ymmärtää, että vain hän on vastuussa elämästään. Kaikki, mitä siinä tapahtuu, on hänen tekojensa tulos. Tyytymättömyys voidaan voittaa vain toimimalla uskomusten, periaatteiden ja toiveiden mukaisesti.
 2. Liiallinen itsekritiikki. Oman osoitteen jatkuvaa kritiikkiä heikentää voimakkaasti itsetuntoa ja uskoa menestykseen.

  Liiallinen itsekritiikki, itsestään epävarma puhuu olemassa olevista sisäisistä ristiriitaisuuksista, jotka on ratkaistava.

 3. pessimismi. Tietäen vakaumuksen epäonnistumisesta, näkymien ja positiivisten muutosten puuttuessa osoittaa, että henkilö ei toimi vakaumuksensa mukaisesti. Kun sitoutuneita, tahallisia tekoja tekevät ihmiset, jotka ovat luottavaisia ​​oikeuteensa, pessimismiä ei ole.
 4. ikävystyminen. Usein ihmiset kokevat ikävystymisen kaikesta, mitä tapahtuu.

  Tämän seurauksena he lakkaavat kokonaan ryhtymästä omasta elämästään hallitsemaan, menemään virtauksen kanssa. Tällainen kiinnostuksen menetys osoittaa, että henkilöllä ei ole tavoitteita, joihin hän haluaisi pyrkiä. Tietoisuus oman ensisijaisen elämänarvoistaan ​​johtaa tavoitteen määrittelyyn ja kiinnostuksen herättämiseen elämään.

Niinpä elämän arvot eivät ainoastaan ​​määritä käyttäytymistämme, vaan myös ohjaa elämäämme. Selkeä käsitys oman elämänarvonsa järjestelmästä on lupaus tyytyväisyydestä sen elämään ja täydelliseen, menestyvään olemassaoloon yhteiskunnassa.

Mikä on erityisen arvokas minulle elämässä? Mitkä ovat minun perusarvot? Menetelmät, joilla rakennetaan arvojen asteikko tässä videossa:

Загрузка...